Christos Mandzios urodził się w 1954 r. we Wrocławiu. Polski artysta rzeźbiarz greckiego pochodzenia. Ukończył wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. Obecnie jest jej pracownikiem dydaktycznym, pełniąc także funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby.

Studia artystyczne w PWSSP (Wrocław) ukończył w Pracowni Rzeźby doc. Leona Podsiadłego w lutym 1985 r. W trakcie studiów podjął intensywną działalność polityczną, związkową i samorządową. W okresie stanu wojennego był poszukiwany i internowany w Nysie.

Od 1989 roku jest zatrudniony w macierzystej Uczelni:

  • Przewód kwalifikacyjny: I-ego stopnia w 1996 roku, II-ego stopnia w 2002 r.
  • Tytuł Profesora Sztuk Plastycznych w 2014 roku.
  • Kierownik Katedry Rzeźby (2005–2008).
  • Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP.

Prowadzi Dyplomującą Pracownię Rzeźby wraz z dr hab. Magdaleną Grzybowską oraz dr Markiem Sienkiewiczem. Sprawuje opiekę merytoryczną w Pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze, współpracując z dr Tomaszem Tomaszewskim, dr Piotrem Wesołowskim i mgr Karoliną Szymanowską.

Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i malarstwem, a także działaniami z pogranicza sztuk i sztuki, które kataloguje w trzy główne działy:

  1. ANTROPOIDY z cyklami „Cień-ko-Rzeźb”, „Zjawisk Świetlnych” a w nim m.in. nurt „Świat-o-Wid” …
  2. TWARDE – MIĘKKIE z pracami „najbardziej rzeźbiarskimi” w potocznym rozumieniu
  3. POGRANICZA z nurtem: „matematycznym”, „dźwiękowym”, „socjologicznym”, „politycznym”, „zdarzeń religijnych”, „skojarzeń pojęciowych”, „paradoksów”.

Jego dorobek artystyczny to: zdarzenia i wystawy indywidualne, wystawy grupowe oraz zbiorowe w kraju i za granicą, realizacje w przestrzeniach publicznych, udział w sympozjach i konkursach rzeźbiarskich, prace scenograficzne oraz prace związane z konserwacją dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. uczestniczy w konferencjach, wystąpieniach i prezentacjach autorskich, publikuje teksty.

Prace jego autorstwa znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą.